Praktisk info

Resepsjonen er åpen daglig fra kl. 08.00 til 15.30.  Andre åpningstider i ferier.

Ved ankomst bes du registrere deg i resepsjonen, før du setter deg i venterommet.

Litt om elektroniske tjenester:

  • e-Brev : Vi kan sende meldinger til deg elektronisk, f.eks om svar på røntgenbilder og prøver. Du vil da få en sms og e-post om at du må logge deg inn på helsenorge for å lese meldingen.
  • e-Konsultasjon: Denne typen konsultasjon egner seg for avklarende spørsmål om helseforhold som legen allerede kjenner til- ikke diagnostikk av ny sykdom. Det er egenandel som ved vanlig konsultasjon. Du får en sms dagen etter konsultasjonen med mulighet for å betale i egen link. Egenandelen inngår i frikortordningen. For barn under 16 år er det gratis. Du vil få svar innen 1-5 dager. Man må logge seg inn på Helsenorge for å kunne bruke e-konsultasjon.
  • e-Kontakt: Et godt alternativ til telefon.  NB: Kontakt omkring faglige spørsmål må gå til legene, enten som e-konsultasjon eller vanlig konsultasjon.
  • e-Resept: Vi fornyer faste resepter for kroniske lidelser når du er til kontroll. Da har vi anledning til å justere og planlegge for ett år.
  • Du kan også bestille time eller resept til dine barn. Denne tjenesten tilbys via Helsenorge

Eksempler på resepter som du kan fornye her:

  • Allergimedisiner og migrenemidler som fungerer bra.
  • P-piller
  • Syredempere som fungerer.

Sovemedisin , beroligende og smertestillende:

  • Kun når du har avklart med legen din at det er greit.

Din reseptbestilling går rett til legen din. Beregn 2-3 dager på levering-i tilfelle legen er borte. Du vil få melding når forespørselen er behandlet.

Kjøreregler:

Vi kan ikke sykemelde uten oppmøte.

Det er alltid nødvendig at du møter opp for en legeerklæring.

Vaksiner

Influensavaksine for året:
https://www.fhi.no/sv/influensa/sesonginfluensa/influensavaksine/

Oversikt over vaksiner du har fått:
https://helsenorge.no/vaksiner/mine-vaksiner

Hvilke reisevaksiner som anbefales for reisemålet ditt, og hvordan du kan beskytte deg på reisen:
https://www.fhi.no/sv/vaksine/reisevaksiner/

Lenker

Bytte fastlege:
https://helsenorge.no/behandlere/bytte-av-fastlege

Du som pasient må gi beskjed til det legekontoret du bytter i fra, at de må oversende din legejournal til ny fastlege. Dette skjer ikke automatisk.

Pasientreise:
https://helsenorge.no/rettigheter/pasientreiser