Jan Petter Seip Lindås

Lege

Er tilstede mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag

Spesialist i allmennmedisin siden 1994

Født 1954

Ca. 1800 listepasienter
Praktiserende lege siden 1982

Medlem av:
Den Norske Legeforening
Allment praktiserende legers forening

 

Anette Achtentuch

Lege

Er tilstede onsdag(etter lunsj), torsdag og fredag.

Spesialist i allmennmedisin siden 2021

Født 1981

Ca. 700 listepasienter
Praktiserende lege siden 2012

Medlem av:
Den Norske Legeforening
Allment praktiserende legers forening

Else Bue Fosse

Lege

Er tilstede mandag, tirsdag og onsdag.

Spesialist i allmennmedisin siden 2020

Født 1983

Ca. 700 listepasienter
Praktiserende lege siden 2013

Medlem av:
Den Norske Legeforening
Allment praktiserende legers forening

Petur Smari Eliasson

Lege

Det er også en ubesatt legehjemmel med 1200 pasienter, som for tiden har vikar.

Vikaren er tilstede mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag

Turnuslege

Lege

Bytter hver 6. mnd.

Tove Therkelsen

Helsesekretær

Har arbeidet ved Andebu Legesenter siden 1996 og er kontorleder.

Anne Grethe Evensen

Helsesekretær

Har tidligere jobbet ved Holmestrand legesenter, og vikar ved et par andre legesenter i Sandefjord. Har jobbet ved Andebu legesenter siden våren 2018.

Vibeke Walaker

Helsesekretær

Har arbeidet som helsesekretær ved hudlegekontoret før hun startet ved Andebu legesenter høsten 2017.

Åse-Marie Keskitalo

Helsesekretær

Har arbeidet som helsesekretær hos Legene Nord og Familielegen før hun startet ved Andebu legesenter høsten 2022