Jan Petter Seip Lindås

Lege

Er tilstede mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag

Praktiserende lege siden 1982
Spesialist i allmennmedisin siden 1994

Født 1954

Ca. 1400 listepasienter

Medlem av:
Den Norske Legeforening
Allment praktiserende legers forening

 

Anette Achtentuch

Lege

Er tilstede mandag, tirsdag og onsdag (etter lunsj)

Praktiserende lege siden 2012
Spesialist i allmennmedisin siden 2021

Født 1981

Ca. 700 listepasienter

Medlem av:
Den Norske Legeforening
Allment praktiserende legers forening

Else Bue Fosse

Lege

Er tilstede onsdag, torsdag og fredag

Praktiserende lege siden 2013
Spesialist i allmennmedisin siden 2020

Født 1983

Ca. 775 listepasienter

Medlem av:
Den Norske Legeforening
Allment praktiserende legers forening

Anne-Pernille Halle

Lege

Er tilstede mandag, tirsdag og onsdag (før lunsj)

Godkjent som lege i 2018

Født 1989

Ca. 650 listepasienter

 

 

Stig Opdøhl

Lege

Er tilstede onsdag (etter lunsj), torsdag og fredag.

Godkjent som lege i 2005

Spesialist i akutt- og mottaksmedisin, allmennmedisin

Født 1974

 

Ca. 650 listepasienter

Turnuslege

Lege

Bytter hver 6. mnd.

Fra 1. september 2023 og ut februar 2024 har vi Katarina Hjertås som turnuslege hos oss.

Tove Therkelsen

Helsesekretær

Har arbeidet ved Andebu Legesenter siden 1996 og er kontorleder.

Anne Grethe Evensen

Helsesekretær

Har tidligere jobbet ved Holmestrand legesenter, og vikar ved et par andre legesenter i Sandefjord. Har jobbet ved Andebu legesenter siden våren 2018.

Vibeke Walaker

Helsesekretær

Har arbeidet som helsesekretær ved hudlegekontoret før hun startet ved Andebu legesenter høsten 2017.

Ramona Nergård

Helsesekretær

Startet ved Andebu legesenter oktober 2023.